BYTOM

Gdzie znajduje się Targ Staroci ? Jak najłatwiej do Nas dojechać samochodem lub środkami komunikacji miejskiej ?

Zobacz

Wszelkie informacje dotyczące rezerwacji miejsc wystawowych na terenie Targu Staroci.

Zobacz

Gdzie znajdują się sektory wystawowe, parkingi, punkty gastronomiczne, toalety ?

Zobacz


Regulamin

Uwaga: do godziny 9.00 miejsca podlegające rezerwacji mogą zajmować tylko i wyłącznie właściciele tych rezerwacji.

1.

Bytomski Targ Staroci organizowany jest w każdy pierwszy piątek oraz sobotę miesiąca w godzinach 7.00 - 15.00, chyba, że inaczej stanowi harmonogram targów staroci na dany rok kalendarzowy. Targ organizowany jest w Bytomiu-Szombierkach przy ulicy A.F. Modrzewskiego 3.

2.

Organizatorem jest T.S. "Szombierki" Bytom z siedzibą przy ul. A.F. Modrzewskiego 3, tel.: (032) 389-16-93, zwany dalej Zarządcą.

3.

Zarządca wyznacza i przydziela miejsca handlu z ręki lub samochodu.

4.

Zarządca jest upoważniony do pobierania następujących opłat:
- dziennej opłaty targowej (miejskiej),
- dziennej opłaty za dzierżawę stanowiska,
- dziennej opłaty za wjazd pojazdu na teren targu staroci.
Wysokość w/w opłat reguluje załącznik nr 1 do regulaminu.

5.

Powierzchnię handlową w wyznaczonych sektorach można odpłatnie rezerwować na okres styczeń-czerwiec lub styczeń-grudzień. Miejsca zarezerwowane należy zająć do godz. 9.00.

6.

Wszyscy wystawcy i handlowcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim targu staroci.

7.

Zabrania się handlu:
- alkoholem
- bronią
- materiałami palnymi lub wybuchowymi
- tytoniem i innymi używkami

8.

Wszyscy wystawcy i handlowcy zobowiązani są do zachowania porządku na stanowiskach podczas targu staroci i uprzątnięcia stanowiska po zakończeniu handlu.

9.

Zarządca zapewnia nadzór służb porządkowych w czasie trwania targu staroci.

10.

Uczestnicy targu staroci są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń Zarządcy jak i służb porządkowych.

11.

Zajęcie miejsca jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

12.

W czasie trwania targu staroci w sprawach organizacyjnych i porządkowych oraz w kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują rozstrzygnięcia Zarządcy targu staroci.

Ta strona korzysta z plików Cookies.
Dowiedz się więcej o celu ich używania w Polityce Prywatności.